titul
titul

Dotace Ministerstva školství a mládeže ČR poskytnutá v roce 2017

            

Dotace byla poskytnuta v roce 2017 z dotačního programu: Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech ve výši 100 000 Kč.

Dotace byla použita:

            

- Na úhradu mzdových nákladů, včetně povinných zákonných odvodů zaměstnavatele, pro trenéry dětí a mládeže do 18 let na základě uzavřených dohod o provedení práce v celkové výši 50 000 Kč. Jednalo se o trenéry družstev přípravek, žáků a dorostu.

            

- Na pořízení sportovních potřeb pro děti a mládež do 18 let (družstva přípravek, žáků a dorostu). Z dotace byla čerpána částka 26 324 Kč. Jednalo se o pořízení kompletní sady dresů v celkové hodnotě 10 896 Kč, pořízení 6 ks fotbalových sítí v hodnotě 9 128 Kč a pořízení 15 ks fotbalových míčů v hodnotě 6 300 Kč.

            

- Na úhradu materiálu – hnojiva na údržbu travnatého fotbalového hřiště v celkové hodnotě 24 624 Kč (z dotace byla hrazena částka 23 676 Kč a z vlastních zdrojů částka 948 Kč).

Příspěvky FAČR na rok 2018

    -     příspěvky je třeba uhradit od 1.1. 2018 do 28.2. 2018

    -     příspěvky se hradí převodem na účet FAČR - č. účtu 369000369/0800

    -     příspěvky lze uhradit i složenkou na stejný účet

    -     jako variabilní symbol uvedou rodné číslo hráče bez lomítka.                                                -     příklad : 061118/0321 - potom variabilní symbol je - 0611180321

Přípravné zápasy
družstvo datum čas zápas skore
"A" 24.2. 16,00 Slavoj Kladno : FK Slovan Kladno - : -

Příspěvky FAČR na rok 2018

    -     příspěvky je třeba uhradit od 1.1. 2018 do 28.2. 2018

    -     příspěvky se hradí převodem na účet FAČR - č. účtu 369000369/0800

    -     příspěvky lze uhradit i složenkou na stejný účet

    -     jako variabilní symbol uvedou rodné číslo hráče bez lomítka.                                                -     příklad : 061118/0321 - potom variabilní symbol je - 0611180321

Valná hromada FK Slovan Kladno

3.3. 2018 od 15,00 hod. v klubovně FGK Slovan Kladno

Program

zahájení

zpráva o činnosti a dalším rozvoji oddílu

zpráva o hospodaření

diskuse

usnesení a závěr